راه اندازی سون سگمنت با آردوینو و آیسی شیفت ریجستر

راه اندازی سون سگمنت با آردوینو و آیسی شیفت ریجستر

سلام به همگی . در اموزش های قبلی یاد گرفتیم که سون سگمنت چیه و چجوری راه اندازی کنیم . امروز میخواییم یاد بگیریم با اشغال پین کمتر این کارو کنیم.

من Mr.robot  هستم و برخلاف اسمم علاقه ای به برنامه نویسی ندارم ولی چون مکمل سخت افزاره رو اوردم بهش .

بعد از این معرفی کوچیک بریم سراغ اموزش :

با توجه قیمت های سرسام آور میکروکنترلر ها ، برای پروژه ها باید میکرو ارزون بخرین و از طرفی با کمبود پین هاش کنار بیایید

سون سگمنت بر خلاف اسمش 10 تا پین داره  😐

برای این کار ما از ایسی شیفت ریجستر استفاده میکنیم ( حالا اخم نکنید توضیح میدم چیه). آیسی شیف ریجستر در واقع ریجستر هایی هستن که توانایی انتقال  و ذخیره دیتا رو دارن. داخل این ایسی تعدادی flip flop  نهفته شدن که برای پروزه ما خیلی کاربردی هست .

آیسی که ما استفاده میکنیم  74HC595 هست . یک آیسی 8 بیتی که میتونیم با استفاده از سه پین Latch / Clock / Data کنترلش کنیم . در شکل پایین ترتیب پایه ها رو مشاهده میکنید.

و میرسیم به بخش مورد علاقه خودم شماتیک و سیم بندی پروژه ، حتما باید مقاومت  220 اهم بزارید ( خودم 220 نداشتم 150 اهم گذاشتم 🙂 ) ;

int latchPin = 11; // connect to the ST_CP of 74HC595 (pin 3,latch pin)
int clockPin = 9; // connect to the SH_CP of 74HC595 (pin 4, clock pin)
int dataPin = 12; // connect to the DS of 74HC595 (pin 2)

byte sevenSegDigits[10] = { B01111011  , // = 0
              B00001001  , // = 1
              B10110011  , // = 2
              B10011011  , // = 3
              B11001001  , // = 4
              B11011010  , // = 5
              B11111000  , // = 6
              B00001011  , // = 7
              B11111011  , // = 8
              B11001011   // = 9
              };
byte sevenSegDP = B00000100; // = DP

byte sevenSegAlpha[] = { B11101011  , // = A
             B11111000  , // = b
             B01110010  , // = C
             B10111001  , // = d
             B11110010  , // = E
             B11100010  , // = F
             B11011011  , // = g
             B11101000  , // = h
             B01100000   // = I  
};
/* ***********************************************************
 *           Global Variables           *
 * ********************************************************* */
bool bAddDecimalPoint = true;      // display state of show decimal point

/* ***********************************************************
 *             Void setup            *
 * ********************************************************* */
void setup() {
  // Set latchPin, clockPin, dataPin as output
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
}

/* ***********************************************************
 *             Functions             *
 * ********************************************************* */ 
// display a alpha, binary value, or number on the digital segment display
void sevenSegWrite(byte digit, bool bDP = false, char switchValue='D') {
  /*    digit = array pointer or binary value, as a byte 
   *     bDP = true-include decimal point, as boolean
   * switchValue = 'A' alpha
   *        'B' binary
   *        'D' digits <default>, as char      */
  
  // set the latchPin to low potential, before sending data
  digitalWrite(latchPin, LOW);
   
  // the data (bit pattern)
  if (switchValue=='A'){
    // alpha
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, sevenSegAlpha[digit]+(sevenSegDP*bDP)); 
  } else if (switchValue=='B'){
    // binary
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, digit+(sevenSegDP*bDP));
  } else {
    // digits
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, sevenSegDigits[digit]+(sevenSegDP*bDP));  
  }
 
  // set the latchPin to high potential, after sending data
  digitalWrite(latchPin, HIGH);
}

void sevenSegBlank(){
  // set the latchPin to low potential, before sending data
  digitalWrite(latchPin, LOW);
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000000); 
  // set the latchPin to high potential, after sending data
  digitalWrite(latchPin, HIGH);
}

/* ***********************************************************
 *             Void Loop             *
 * ********************************************************* */
void loop() {
  //Switch add decimal point states
  bAddDecimalPoint = !bAddDecimalPoint;    
  // count from 9 to 0
  // Change byte to int - byte doesn't have a negative number
  for (int digit = 9; digit >= 0; --digit) {
    sevenSegWrite(digit, bAddDecimalPoint);
    delay(1000);
  }
  // suspend 1 second
  sevenSegBlank();
  delay(1000);
 
  // count from 0 to 9
  for (int digit = 0; digit <= 9; digit++) {
    sevenSegWrite(digit, bAddDecimalPoint);
    delay(1000);
  }
  // suspend 1 second
  sevenSegBlank();
  delay(1000);
 
  // alpha characters
  for (int digit = 0; digit <= 8; digit++){
    sevenSegWrite(digit, bAddDecimalPoint, 'A');
    delay(1000);
  }
  // suspend 1 second
  sevenSegBlank();
  delay(1000);

  // display individual segments - Binary
  sevenSegWrite(1,false,'B');  // B00000001
  delay(1000);
  sevenSegWrite(2,false,'B');  // B00000010
  delay(1000);
  sevenSegWrite(4,false,'B');  // B00000100
  delay(1000);
  sevenSegWrite(8,false,'B');  // B00001000
  delay(1000);
  sevenSegWrite(16,false,'B');  // B00010000
  delay(1000);
  sevenSegWrite(32,false,'B');  // B00100000
  delay(1000);
  sevenSegWrite(64,false,'B');  // B01000000
  delay(1000);
  sevenSegWrite(128,false,'B'); // B10000000
  delay(1000);

  // SECRET MESSAGE
  sevenSegWrite(0xE8,false,'B'); // B11101000
  delay(500);
  sevenSegWrite(0xF2,false,'B'); // B11110010
  delay(500);
  sevenSegWrite(0x70,false,'B'); // B01110000
  delay(500);
  sevenSegBlank();        // small blank flick
  delay(100);
  sevenSegWrite(0x70,false,'B'); // B01110000
  delay(500);
  sevenSegWrite(0xB8,false,'B'); // B10111000
  delay(500);
  sevenSegBlank();
  delay(500);
  sevenSegWrite(0xD9,false,'B'); // B11011001
  delay(500);
  sevenSegWrite(0xB8,false,'B'); // B10111000
  delay(500);
  sevenSegWrite(0x38,false,'B'); // B00111000
  delay(500);
  sevenSegWrite(0xF0,false,'B'); // B11110000
  delay(500);
  sevenSegWrite(0x38,false,'B'); // B00111000
  delay(500);
  sevenSegWrite(0xF8,false,'B'); // B11111000
  delay(500);
  sevenSegWrite(0xF2,true,'B');  // B11110010
  delay(500);
  
  // suspend 1 second
  sevenSegBlank();
  delay(1000);
}

الان ترس و وحشت برتون داشته که یا خدا قراره اینهمه برنامه بنویسیم برای سون سگمنت و شیفت ریجستر ولی نگران نباشید این کد برای شناخت شما از تمامی عدد ها و حروفی که میشه با سون سگمنت ساخت .

byte sevenSegDigits[10] = { B01111011  , // = 0
              B00001001  , // = 1
              B10110011  , // = 2
              B10011011  , // = 3
              B11001001  , // = 4
              B11011010  , // = 5
              B11111000  , // = 6
              B00001011  , // = 7
              B11111011  , // = 8
              B11001011   // = 9
              };

در این قسمت تعریف میکنیم که برای نمایش هر عدد باید کدوم بخش ها روشن بشه جاهای که ۱ هست روشن میشه جاهایی که صفر خاموش این اعداد با توجه به شماتیک تغییر میکنه بس حتما مثل شکل وصل کنید

در بخش بعدی هم برای حروف این کارو کردیم

 pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);

اینجا هم clock latch data رو به عنوان خروجی تعریف میکنیم

void sevenSegWrite(byte digit, bool bDP = false, char switchValue='D') {
  /*    digit = array pointer or binary value, as a byte 
   *     bDP = true-include decimal point, as boolean
   * switchValue = 'A' alpha
   *        'B' binary
   *        'D' digits <default>, as char      */
  
  // set the latchPin to low potential, before sending data
  digitalWrite(latchPin, LOW);
   
  // the data (bit pattern)
  if (switchValue=='A'){
    // alpha
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, sevenSegAlpha[digit]+(sevenSegDP*bDP)); 
  } else if (switchValue=='B'){
    // binary
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, digit+(sevenSegDP*bDP));
  } else {
    // digits
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, sevenSegDigits[digit]+(sevenSegDP*bDP));  
  }
 
  // set the latchPin to high potential, after sending data
  digitalWrite(latchPin, HIGH);
}

void sevenSegBlank(){
  // set the latchPin to low potential, before sending data
  digitalWrite(latchPin, LOW);
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000000); 
  // set the latchPin to high potential, after sending data
  digitalWrite(latchPin, HIGH);
}

توضیح این قسمت بمونه برا یه جلسه دیگه چون خیلی مفصله

 for (int digit = 9; digit >= 0; --digit) {
    sevenSegWrite(digit, bAddDecimalPoint);
    delay(1000);
  }

اینجا بهش میگیم از ۹ تا ۰ بشماره روی سون سگمنت

قسمت بعدی هم عکس اینه از ۰ میشماره تا ۹

 sevenSegWrite(1,false,'B');  // B00000001
  delay(1000);
  sevenSegWrite(2,false,'B');  // B00000010
  delay(1000);
  sevenSegWrite(4,false,'B');  // B00000100
  delay(1000);
  sevenSegWrite(8,false,'B');  // B00001000
  delay(1000);
  sevenSegWrite(16,false,'B');  // B00010000
  delay(1000);
  sevenSegWrite(32,false,'B');  // B00100000
  delay(1000);
  sevenSegWrite(64,false,'B');  // B01000000
  delay(1000);
  sevenSegWrite(128,false,'B'); // B10000000
  delay(1000);

در این بخش هم با استفاده از اعداد باینری هر یک از هفت تا چراغ روی سون سگمنت روشن میکنیم

باز هم میگم بیشتر اینا برای آشنایی شما با انواع تابع با شیفت ریجستر هست و شما میتونید در پروژه خیلی خلاصه تر بنویسید

خب خب خب اولین اموزشمون تموم شد امیدوارم حوصلتون سر نرفته باشه

در مورد پروفایل هم بگم همون الیوت در Mr robot هستش فقط نسخه گربه ایش

اوقات خوش فعلا:))))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *